نقش هنر در کاهش
اظطراب کودکان

پخش ویدیو
پخش ویدیو

پرورش خلاقیت
کودکان

تاثیر میراث فرهنگی بر مدیریت شهری

پخش ویدیو
پخش ویدیو

جامعه پذیری و رشد اجتماعی کودکان

حفاظت از میراث فرهنگی
و تاریخی

پخش ویدیو
ثبت نام
در کارگاه ها آموزشی

  • در وارد کردن ایمیل دقت داشته باشید لینک کارگاه ها به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

آدرس پستی:

ایران، کرمان، میدان شورا ساختمان مرکزی شهرداری کرمان طبقه سوم سازمان-فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان

© تمامی حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ است توسط گروه فرادا